Title Image

Training Simulator

Arbeta mer effektivt & säkert

Sutekis träningssimulator i VR-miljö innehåller detaljerade grafiska modeller och är fullt anpassningsbar för olika träningsscenarier och komplikationer. Instruktörer kan ständigt utmana användarnas träningsbehov genom förplanerade eller slumpmässigt förändrade scenarier. Övervaka och analysera användarnas prestationer i realtid eller ta del av automatiserade rapporter.

Utbildning med VR

Vi utvecklar träningssimulatorer i VR-miljö för utbildning och träning av olika praktiska moment inom flertalet branscher och som användas på arbetsplatser över hela världen. Förutom att effektiviserar era utbildningsprocesser hjälper våra lösningar även till att sänka era utbildningskostnader.

Träna på svåra moment

Vi skapar en simulerad träningsmiljö där ni kan träna på svåra realistiska processmoment inom er bransch. All beteendedata struktureras automatiskt i realtid, vilket innebär snabba analyser och fördjupade insikter i deltagarnas utveckling.

Minska riskerna för olyckor

Sutekis virtuella träningssimulator som på ett realistiskt sätt återger varje moment kan reducera kvalitetsfel, minska riskerna för olycksfall men också reducera utbildningskostnaderna avsevärt.

Träningssimulator med Microsoft HoloLens

Med Windows Mixed Reality blanda vi den fysiska världen med tredimensionella objekt som skapar helt nya möjligheter för träning och utbildning.